Hotel Junior Bzenec

informace o zpracování osobních údajů

informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) správce údajů společnost Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace provozovatel hotelu Junior, poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.

Správcem osobních údajů je společnost Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, se sídlem Bzenec, náměstí Svobody 318, 696 81, IČO: 00053155, DIČ: CZ 0053155, , e-mailová adresa recepce@sosbzenec.cz

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

Formulář „Napište nám“

Prostřednictvím formuláře „napište nám“ máte možnost si zarezervovat u nás hotelový pokoj. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Rezervace hotelového pokoje

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, země původu, emailový kontakt, telefonní kontakt, platební údaje

Nezbytnost pro splnění smlouvy; 

plnění právní povinnosti

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt,

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni pro Vás zarezervovat hotelový pokoj.

Formulář "Rezervace místa v restauraci"

Prostřednictvím rezervačního formuláře máte možnost si u nás zarezervovat stůl v restauraci. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Rezervace stolu v restauraci

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt,

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt,

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni pro Vás zarezervovat stůl v hotelové restauraci.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat maximálně po dobu 10 let od Vaší registrace. Pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje ještě po dobu 3 let na základě oprávněného zájmu.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Osoba spravující rezervační systém

V současné době využíváme poskytovatele rezervačního systému, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Orgány státní správy či samosprávy

Zákonné důvody


Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Střední škola Bzenec IZIC.CZ tvorba www